Tin hoạt động
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tuyên truyền, tư vấn pháp luật năm 2022.

Ngày 17/6/2022, Ban thường vụ Công đoàn ngành Y tế tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tư vấn pháp luật năm 2022 cho các Công đoàn cơ sở tại hội trường Sở Y tế. Tham dự hội nghị có: đồng chí Lê Huỳnh Long, UVBTV, Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh; đồng chí Lê Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế; đồng chí Nguyễn Văn Ngay, Chánh Thanh tra Sở Y tế; cùng hơn 40 đại biểu đại diện cho các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Y tế tỉnh Bạc Liêu.

Đồng chí Lê Huỳnh Long, Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh hướng dẫn chi tiết các văn bản mới của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

Tại hội nghị, các đại biểu được đồng chí Lê Huỳnh Long, UVBTV, Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh hướng dẫn chi tiết các văn bản, biểu mu và các nội dung mới trong công tác quản lý, quy chế chi tiêu công đoàn mới được bắt đầu thực hiện áp dụng trong thời gian tới; đồng thời triển khai một số văn bản mới như: Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc Hướng dẫn Thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở; hướng dẫn số 42/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc Hướng dẫn công khai tài chính, tài sản công đoàn; triển khai quyết định số 3226/QĐ-TLĐ ngày 20/9/2021 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc ban hành quy định, chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Ngay, Chánh Thanh tra Sở Y tế triển khai các văn bản của Trung ương tại hội nghị

Cũng trong hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Ngay, Chánh Thanh tra Sở Y tế triển khai một số văn bản quy phạm pháp luật quan trọng của Trung ương và địa phương có liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích của công nhân, viên chức, người lao động trong ngành Y tế như: Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 29/2022/NĐ-CP ngày 29/4/2022 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế; Công văn số 1984/UBND-KT ngày 09/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Công điện số 488/CĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành quy định về Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 07/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; Công văn số 557/SNV-CCVC ngày 03/6/2022 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng chí Lê Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, Đồng chí Lê Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế triển khai Nghị quyết của phong trào nữ 2 giỏi. Theo đó, Phong trào nữ công là một hoạt động quan trọng của Công đoàn ngành Y tế do số lượng nữ chiếm hơn 50%. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Kết luận số 1500b/KL-TLĐ ngày 08/01/2021 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 29/01/2011 của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ trong tình hình mới. Theo Kết luận số 1500b/KL-TLĐ, qua 10 năm triển khai và tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ đã tiếp tục khẳng định công tác vận động nữ CNVCLĐ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn. Thông qua Nghị quyết 06b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ, các cấp công đoàn đã có nhiều nỗ lực đổi mới trong công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động, tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ, tham gia xây dựng chế độ, chính sách góp phần nâng cao vị thế và đời sống vật chất, tinh thần cho nữ CNVCLĐ. Công tác nữ công được đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp hoạt động, ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ CNVCLĐ, góp phần thực hiện có hiệu quả đường lối phụ vận của Đảng. Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia và đạt được những kết quả thiết thực, phát huy tinh thần làm chủ, tiềm năng, sức sáng tạo của nữ CNVCLĐ, xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”. Thành tích của phong trào thi đua là kết quả tổng hợp yếu tố nội lực của nữ CNVCLĐ và sự quan tâm chỉ đạo của các cấp công đoàn. Để tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 06b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ trong thời gian tới, các cấp công đoàn cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, Luật bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Bộ luật Lao động 2019, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030...; Các cấp công đoàn tập trung tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ; hướng dẫn lao động nữ ký hợp đồng lao động theo đúng qui định của pháp luật lao động; Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động 2019 về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Quan tâm các hoạt động cải thiện điều kiện chăm sóc, nuôi dạy và học hành của con CNVCLĐ; Nhân rộng các mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình, vì sự tiến bộ của các thành viên trong gia đình; Vận động nữ CNVCLĐ không ngừng học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, ngoại ngữ, tin học...

Quang cảnh hội nghị tuyên truyền, tư vấn pháp luật năm 2022.

Trong hội nghị, các đại biểu tham giá đóng góp ý kiến về các văn bản, hướng dẫn mới triển khai tại hội nghị, đồng thời báo cáo nhanh về những khó khăn, thuận lợi khi triển khai công tác công đoàn tại đơn vị trong thời gian qua. Hội nghị nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ công đoàn trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, kịp thời tuyên truyền, phổ biến các văn bản có liên quan trực tiếp đến đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn./.

Hữu Lộc


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết