<a href="/trang-chu/phong-chong-dich-benh-covid-19/van-ban-cong-van" title="Văn bản Công văn" rel="dofollow">Văn bản Công văn</a>

Thông tin về trường hợp mắc Cúm A(H5N1) tại Khánh Hòa

Theo kết quả điều tra dịch tễ, vào dịp trước và sau Tết Nguyên đán 2024, bệnh nhân có đi bẫy chim hoang dã ở gần khu vực bệnh nhân sinh sống; xung quang khu vực gia đình bệnh nhân sinh sống không có hiện tượng gia cầm ốm, chết. Các trường hợp tiếp ...