Chi cục Dân số và KHHGĐ: Tập huấn kỹ năng cập nhật, thu thập thông tin, quản lý theo dõi hộ gia đình cho cán bộ phụ trách và cộng tác viên dân số.

Để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách, cộng tác viên dân số có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ công tác dân số trong giai đoạn hiện nay; thực hiện Kế hoạch số 07/KH-CCDS ngày 08/4/2024 của Chi cục Dân số - KHHGĐ ...
<a href="/tin-tuc/tin-tuc/tin-hoat-dong" title="Tin hoạt động" rel="dofollow">Tin hoạt động</a>

Trung tâm y tế huyện Vĩnh Lợi tổ chức họp mặt nhân Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5 và trao giải cuộc thi ảnh “nét đẹp điều dưỡng” năm 2024.

Nhằm tưởng nhớ công lao của Bà Florence Nightingale - người khai sinh ra ngành Điều dưỡng và tôn vinh giá trị nghề nghiệp cùng với những đóng góp quan trọng của đội ngũ điều dưỡng cả nước nói chung và tại Trung tâm y tế huyện Vĩnh Lợi nói riêng.
<a href="/tin-tuc/tin-tuc/tin-hoat-dong" title="Tin hoạt động" rel="dofollow">Tin hoạt động</a>

Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2023-2028.

Chiều ngày 20/5/2024, tại Hội trường Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bạc Liêu, Công đoàn ngành Y tế tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2023-2028.
<a href="/tin-tuc/tin-tuc/tin-hoat-dong" title="Tin hoạt động" rel="dofollow">Tin hoạt động</a>

Tập huấn kỹ năng cập nhật thu thập thông tin vào phiếu thu tin, quản lý theo dõi hộ gia đình – Sổ A0 cho cán bộ chuyên trách xã và cộng tác viên dân số ấp

Thực hiến Kế hoạch số 07/KH-CCDS ngày 08/4/2024 của Chi cục Dân số tỉnh Bạc Liêu, về việc tập huấn kỹ năng cập nhật, thu thập thông tin vào phiếu thu tin, quản lý theo dõi hộ gia đình cho cán bộ phụ trách dân số xã và cộng tác viên dân số khóm, ấp ...