<a href="/tin-tuc/tin-tuc/tin-hoat-dong" title="Tin hoạt động" rel="dofollow">Tin hoạt động</a>

Sở Y tế Bạc Liêu tập huấn cán bộ Trạm y tế xã về Sàng lọc, phát hiện sớm ung thư cổ tử cung ở tuyến cơ sở.

Từ ngày 16-18/11/2022, Sở Y tế Bạc Liêu phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở, tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ Trạm y tế xã về “Sàng lọc, phát hiện sớm ung thư cổ tử cung ở tuyến cơ ...