Đề nghị xin báo giá thuốc Methadon

Kính gửi: Quý Công ty.Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu trân trọng cám ơn các Quý công ty đã hợp tác với Trung tâm trong thời gian vừa qua.Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu đang xây dựng Kế hoạch mua sắm thuốc năm 2024. Trung tâm ...
<a href="/dich-vu-y-te" title="Dịch vụ y tế" rel="dofollow">Dịch vụ y tế</a>

Đề nghị xin báo giá thuốc Methadon

Kính gửi: Quý Công ty.Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu trân trọng cám ơn các Quý công ty đã hợp tác với Trung tâm trong thời gian vừa qua.Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu đang xây dựng Kế hoạch mua sắm thuốc năm 2024. Trung tâm ...