<a href="/dich-vu-y-te" title="Dịch vụ y tế" rel="dofollow">Dịch vụ y tế</a>

THƯ MỜI BÁO GIÁ - gói thầu mua sắm Vật tư, vật tư y tế, hóa chất phục vụ công tác tiêm chủng mở rộng và phòng, chống dịch năm 2024.

Kính mời quý Công ty quan tâm và gửi Bảng báo giá Vật tư, vật tư y tế, hóa chất phục vụ công tác tiêm chủng mở rộng và phòng, chống dịch năm 2024 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu (theo danh mục ở phụ lục 1 đính kèm) để xem xét xác định ...
<a href="/dich-vu-y-te" title="Dịch vụ y tế" rel="dofollow">Dịch vụ y tế</a>

Đề nghị xin báo giá thuốc Methadon

Kính gửi: Quý Công ty.Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu trân trọng cám ơn các Quý công ty đã hợp tác với Trung tâm trong thời gian vừa qua.Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu đang xây dựng Kế hoạch mua sắm thuốc năm 2024. Trung tâm ...
<a href="/dich-vu-y-te" title="Dịch vụ y tế" rel="dofollow">Dịch vụ y tế</a>

Đề nghị xin báo giá thuốc Methadon

Kính gửi: Quý Công ty.Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu trân trọng cám ơn các Quý công ty đã hợp tác với Trung tâm trong thời gian vừa qua.Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu đang xây dựng Kế hoạch mua sắm thuốc năm 2024. Trung tâm ...