<a href="/tin-tuc/bai-viet" title="Bài viết" rel="dofollow">Bài viết</a>

Bộ Y tế: Infographic Hướng dẫn thời gian tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4 và trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, theo Công văn 3896/BYT-DP ngày 22/7/2022 của Bộ Y tế.

Ngày 22/7/2022, Bộ Y tế đã ban hành công văn 3896/BYT-DP về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đến các Bộ (Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Công thương; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ...