KHOA – PHÒNG TRỰC THUỘC 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT BẠC LIÊU


I. Các phòng chức năng:

          1. Phòng Tổ chức hành chính.

          2. Phòng Kế hoạch nghiệp vụ.

          3. Phòng Tài chính kế toán.

II. Các khoa chuyên môn:

          1. Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm.

          2. Khoa Phòng chống bệnh không lây.

          3. Khoa Phòng chống HIV/AIDS.

          4. Khoa Sức khỏe sinh sản.

          5. Khoa Dinh dưỡng.

          6. Khoa Sức khỏe môi trường, y tế trường học, bệnh nghề nghiệp.

          7. Khoa Ký sinh trùng, côn trùng.

          8. Khoa Truyền thông giáo dục sức khỏe.

          9. Khoa Xét nghiệm, chẩn đón hình ảnh, thăm do chức năng.

          10. Khoa Dược, vật tư y tế.

          12. Phòng khám và điều trị nghiện chất.

          13. Phòng khám đa khoa

          14. Khoa Điều dưỡng và Phục hồi chức năng