TỌA ĐÀM: Xây dựng Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi (phần 1)

TỌA ĐÀM: Xây dựng Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi (phần 1)

(Theo T5G) Chính sách BHYT ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, được Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng. Trong đó người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng chính sách xã hội đã được Nhà nước hỗ trợ toàn bộ mức đóng BHYT, góp ...