<a href="/kien-thuc-y-khoa" title="Đoàn thể" rel="dofollow">Đoàn thể</a>

Liên hoan các đội nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2022

Sáng ngày 17/7/2022, Đoàn khối Các cơ quan tỉnh tổ chức Liên hoan các đội nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2022 chào mừng Đại hội đại biểu đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khối Các cơ quan tỉnh lần thứ VI và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh ...
<a href="/kien-thuc-y-khoa" title="Đoàn thể" rel="dofollow">Đoàn thể</a>

Sân chơi đồng hành cùng thanh niên.

Thực hiện Kế hoạch số 472-KH/ĐTN-PT ngày 29/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bạc Liêu về việc “Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022”; Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022 của Ban Chấp hành ...