<a href="/kien-thuc-y-khoa" title="Đoàn thể" rel="dofollow">Đoàn thể</a>

Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân trên địa bàn xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân.

Thực hiện Quyết định 2074/QĐ-SYT ngày 02/12/2022 của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu về việc thành lập Tổ khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân tại xã Ninh Quới A; triển khai kế hoạch số 72/KH-SYT ngày 05/12/2022  về việc Tổ chức khám bệnh, tư ...
<a href="/kien-thuc-y-khoa" title="Đoàn thể" rel="dofollow">Đoàn thể</a>

Giao lưu bóng chuyền nữ kỷ niệm 92 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhằm thể hiện sự quan tâm chăm lo của Ban Chấp hành đến đời sống vật chất, tinh thần và tạo sân chơi lành mạnh, rèn luyện thể chất cho các đoàn viên thanh niên, tạo cơ hội được gặp gỡ, giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm của các đoàn viên thanh ...