Tin hoạt động
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu: Hội nghị ký kết thực hiện Chương trình “Một triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”

Chiều ngày 13/4/2022, Công đoàn ngành Y tế phối hợp với CĐCS Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị ký kết thực hiện Chương trình “Một triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”. Đến dự hội nghị có: Bà Lê Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế và các đồng chí trong Ban chấp hành; Ông Trần Quốc Sử, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu; đại diện BCH các CĐCS trực thuộc Công đoàn ngành; đại diện BCH CĐCS Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu và hơn 80 công đoàn viên tiêu biểu đại diện cho các Tổ công đoàn của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Nhằm tạo nhân tố thúc đẩy phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” trong đội ngũ công nhân lao động; phát huy truyền thống thi đua ái quốc, năng động, sáng tạo, có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. Thực hiện Chương trình số 3259/Ctr-TLĐ ngày 15/12/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Hướng dẫn số 46/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 của Tổng Liên đoàn; Kế hoạch số 11/KH-LĐLĐ ngày 18/01/2022 của Công đoàn Y tế Việt Nam; Hướng dẫn số 01/KH-CĐN ngày 12/01/2022 và Công văn số 34/LĐLĐ ngày 21/3/2022 của Công đoàn ngành Y tế Bạc Liêu về việc tổ chức thực hiện Chương trình “Một triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Ông Trần Quốc Sử, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu phát biểu phát động chương trình.

Chương trình “Một triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức với mục tiêu đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động (CCVCLĐ) cả nước đóng góp 1 triệu sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, phát triển kinh tế - xã hội và đổi mới tổ chức, hoạt động Công đoàn. Chương trình nhằm thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch, với tinh thần “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, từng bước đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội”; tiếp tục cụ thể hóa và đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID–19” và triển khai chủ đề hoạt động năm 2022: “Chăm lo việc làm, đời sống người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”.

Tổng LĐLĐ Việt Nam tuyên truyền, vận động đoàn viên, cán bộ, CNVCLĐ và các cấp Công đoàn tập trung thể hiện tinh thần thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay là đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đổi mới, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu suất công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc và toàn diện các nhiệm vụ của Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 và chăm lo đời sống, ổn định việc làm cho đoàn viên, người lao động, góp phần phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm của chương trình. Gắn phong trào thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Bà Lê Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đoàn viên, cán bộ công đoàn, công chức, viên chức, người lao động thuộc các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn có sáng kiến được tham gia Chương trình. Các sáng kiến sau đây không được tham gia Chương trình: Sáng kiến đưa vào ứng dụng ngoài thời gian từ ngày 01/9/2021 đến ngày 01/9/2023; sáng kiến chưa được cấp có thẩm quyền công nhận; sáng kiến có nội dung trái với trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội; sáng kiến đang được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.

Sáng kiến tham gia Chương trình là các giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ hoặc đề tài nghiên cứu khoa học. Trong đó, giải pháp kỹ thuật là cách thức kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nhằm giải quyết một nhiệm vụ (một vấn đề) xác định. Giải pháp quản lý là cách thức tổ chức, điều hành công việc thuộc bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào. Giải pháp tác nghiệp bao gồm các phương pháp thực hiện các thao tác kỹ thuật, nghiệp vụ trong công việc thuộc bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào. Giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật là phương pháp, cách thức, biện pháp áp dụng một giải pháp kỹ thuật mới vào thực tiễn hoặc cải tiến, khắc phục những nhược điểm của giải pháp đang thực hiện.

Đại diện lãnh đạo CĐCS và Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu cùng ký kết thực hiện Chương trình.

Giải pháp trong hoạt động công đoàn là các cách thức tổ chức, điều hành, quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hơn; các tác nghiệp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao hơn của Công đoàn các cấp; nghiên cứu, đề xuất phương pháp, mô hình, cách làm mới; cải tiến phương thức, quy trình, cách làm cũ để thuận lợi hơn trong tổ chức hoạt động công đoàn; tham mưu, đề xuất nội dung mới hoạt động công đoàn, các cơ chế, chính sách, chế độ có lợi hơn cho đoàn viên, người lao động… Giải pháp trong phòng chống COVID-19 như: tham mưu cơ chế, chính sách mới trong công tác bảo vệ sức khỏe, cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống, việc làm cho đoàn viên, người lao động; đề xuất mô hình mới, cách làm hay trong công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho sản xuất và công tác; các giải pháp hiệu quả thiết thực để chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19… Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, cấp Bộ, ngành trên tất cả các lĩnh vực.

Kết thúc buổi lễ, Đại diện lãnh đạo CĐCS và Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu đã cùng ký kết thực hiện Chương trình, đưa nội dung là nhiệm vụ trọng tâm trong thi đua của Công đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Đại diện lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu phát động chương trình, thông qua chương trình vận động tất cả cán bộ, viên chức, lao động tham gia, đồng hành với chương trình bằng nguồn lực, hỗ trợ kỹ thuật, các chế độ, chính sách động viên nỗ lực có hiệu quả của người lao động góp phần lan tỏa sâu rộng chương trình, khích lệ đông đảo đoàn viên, người lao động hưởng ứng chương trình./.

Lâm Anh Khoa


Tác giả: TT KS Bệnh tật
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết