Bài viết
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các nội dung trong quy chế phối hợp thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy tỉnh Bạc Liêu

Ngày 27/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 863/QĐ-UBND về quy chế phối hợp thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy tỉnh Bạc Liêu

Ngày 27/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 863/QĐ-UBND về quy chế phối hợp thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy tỉnh Bạc Liêu, trong đó nêu lên những nội dung cần phối hợp giữa Sở Y tế và các Sở, ban, ngành địa phương, cụ thể như sau:

1. Phối hợp tham mưu cấp có thẩm quyền trong việc xây dựng cơ chế, chính sách có liên quan đến công tác xác định tình trạng nghiện.

2. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến tác hại của ma túy, cơ chế gây nghiện và phòng ngừa nghiện ma túy; về thẩm quyền, chính sách, hình thức và quy trình tổ chức xác định tình trạng nghiện, cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện.

3. Phối hợp chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia vào quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy trong việc triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản có liên quan đến xác định tình trạng nghiện trên địa bàn.

4. Sở Y tế cung cấp danh sách các cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy đến các cơ quan phối hợp; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế xác định tình trạng nghiện, thực hiện nghiêm các quy trình, quy định theo Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ và Thông tư số 18/2021/TT-BYT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

5. Cơ sở y tế được giao xác định tình trạng nghiện tiếp nhận đơn đề nghị của cá nhân tự nguyện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ đề nghị xác định tình trạng nghiện của cơ quan công an; tiến hành đối chiếu thông tin cá nhân, lập bệnh án; thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế; lập và trả phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy cho người tự nguyện xác định tình trạng nghiện ma túy hoặc cơ quan công an đề nghị xác định tình trạng nghiện.

6. Cơ sở y tế được giao xác định tình trạng nghiện tiếp nhận điều trị nghiện hoặc phối hợp điều chuyển người nghiện đến cơ sở y tế có chức năng điều trị nghiện theo quy định khi có quyết định điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc vi phạm.

7. Người tự nguyện xác định tình trạng nghiện ma túy nộp đơn đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy và xuất trình cho cơ sở y tế một trong các giấy tờ sau: chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có ảnh, thông tin cá nhân do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng theo quy định tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ.

8. Công an cấp xã nơi phát hiện người thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d Khoản 1, Điều 27 Luật Phòng, chống ma túy lập hồ sơ đề nghị cơ sở y tế có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy.

9. Công an cấp huyện, Công an tỉnh trực tiếp phát hiện hoặc trong quá trình điều tra, thụ lý các vụ việc vi phạm pháp luật mà phát hiện trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 27 Luật Phòng, chống ma túy thì cơ quan công an đang thụ lý lập hồ sơ đề nghị cơ sở y tế có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy.

10. Phối hợp trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở y tế trong quá trình xác định tình trạng nghiện ma túy và tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.

11. Trao đổi thông tin, thực hiện chế độ báo cáo; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo quy định.

12. Đối với người nghiện ma túy đang tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, khi cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế phát hiện người đang tham gia điều trị tiếp tục sử dụng ma túy hoặc tự ý bỏ điều trị hoặc bị chấm dứt điều trị do vi phạm các quy định về điều trị thì cơ sở điều trị nghiện thông báo cho cơ quan Công an cấp xã nơi người nghiện cư trú hoặc có hành vi vi phạm để áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đồng thời thông báo cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh để theo dõi. Cơ sở điều trị nghiện thường xuyên phối hợp với cơ quan Công an các cấp khi có yêu cầu xác minh tình trạng điều trị của người nghiện ma túy tại cơ sở điều trị.

13. Thực hiện công tác xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể đối với người thuộc trường hợp phải xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể; địa điểm lấy mẫu để xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể tại cơ sở y tế đủ điều kiện hoặc địa điểm do cơ quan công an đề nghị xét nghiệm chất ma túy thống nhất với cơ sở y tế. Cơ quan công an có trách nhiệm phối hợp với cơ sở y tế đảm bảo đủ các điều kiện cần thiết cho việc xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể tại địa điểm được lựa chọn; việc lấy mẫu xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể được thực hiện theo quy định tại Điều 46 Nghị định 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy./.

BS Tiền Trường Hải Đăng


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết