Các biện pháp phòng chống dịch
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022.

Thực hiện Công văn số 1199/BYT-MT ngày 14/3/2022 của Bộ Y tế V/v hướng dẫn tổ chức Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động năm 2022; Thực hiện kế hoạch số 519/KH-BCĐTƯ ngày 04/3/2022 của Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Trung ương về việc triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022;

Ngày 19/4/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 48/KH-KSBT về việc tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bạc Liêu năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022 bắt đầu từ ngày 01/5 đến hết ngày 31/5/2022.

Mục đích truyền thông Tháng an toàn vệ sinh lao động:

- Tạo cao điểm về tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và các cấp, các ngành về thực hiện công tác ATVSLĐ; thông tin tuyên truyền sâu rộng về các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp các ngành, các cơ sở lao động và người lao động.

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, triển khai luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các cơ sở lao động và người lao động; đẩy mạnh các Chương trình phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các doanh nghiệp, cơ sở, hộ kinh doanh; triển khai Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm và các hướng dẫn của Ban chỉ dạo quốc gia, của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh COVID-19; Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 20/5/2020 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Chương trình “Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020 – 2030”; Quyết định số 3431/QĐ-BYT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ Y tế triển khai Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 20/5/2020 của Thủ thướng Chính Phủ.

- Thúc đẩy các doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh và các đơn vị sự nghiệp triển khai chương trình hành động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19.

- Xây dựng văn hóa an toàn lao động, an toàn tại nơi làm việc, góp phần hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo đảm sự ổn định và bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Cải thiện điều kiện lao động, vệ sinh công nghiệp; chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Các nội dung triển khai thực hiện cụ thể:

- Chủ đề của Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 là “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về An toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”

- Thời gian tổ chức: Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 được tổ chức từ ngày 01/5 đến ngày 31/5/2022.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, triển khai Luật An toàn, vệ sinh lao động; các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, người lao động về công tác an toàn, vệ sinh lao động; chăm lo sức khỏe, đảm bảo tính mạng của người lao động. Thúc đẩy các ngành, các địa phương, tổ chức công đoàn, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh triển khai các chương trình hành động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc, góp phần hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2022 nhằm phát huy vai trò tiên phong, năng lực sáng tạo của công nhân, viên chức, lao động trong thực hiện các nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Trung tâm y tế các huyện/thị xã/thành phố: Tăng cường công tác giám sát, tuyên truyền ở các công ty, xí nghiệp, cơ quan, trường học, nơi sử dụng lao động đảm bảo điều kiện môi trường lao động an toàn. Khoa TT GDSK phối hợp với khoa SKMT-YTTH-BNN Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện công tác giám sát kiểm tra phối hợp. Tuyến tỉnh, huyện, xã treo băng rôn tuyên truyền, loa phát thanh xã phường/thị trấn; mỗi TTYT viết 02 bài báo gửi Khoa TTGDSK-TTKSBT Bạc Liêu, cổng TTĐT Sở Y tế, TTĐT ngành; tuyên truyền qua hệ thống Cộng tác viên y tế và các buổi họp tổ dân phố, các buổi nói chuyện trong trường học, công ty, xí nghiệp….

- Thực hiện Chuyên mục sức khỏe phát trên Đài Truyền hình Bạc Liêu với chủ đề  “An toàn vệ sinh lao động và phòng ngừa bệnh nghề nghiệp là yêu cầu hàng đầu để sản xuất ổn định và phát triển” . 

- Xây dựng, gửi, phát các thông điệp, khẩu hiệu triển khai chủ đề và nội dung của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến chủ đề, nội dung Tháng hành động cho các cơ quan thông tin đại chúng; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh huyện và đài truyền thanh cơ sở; trên cổng thông tin điện tử của Trung tâm y tế.

- Lồng ghép các hoạt động truyền thông trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động với các hoạt động tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất./.

Bác sĩ Phước Nhường


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết