Video clip tôn vinh các Điều dưỡng thân yêu của chúng ta do Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, Bộ Y tế phối hợp thực hiện nhân Năm Quốc tế Điều dưỡng 2020.

Download Video Tại Đây