Video clip: Những điều cần biết sau khi tiêm vắc xin phòng COVID (dành cho người đi tiêm) - do Bộ Y tế và UNICEF Việt Nam phối hợp thực hiện.

Video clip: Những điều cần biết sau khi tiêm vắc xin phòng COVID (dành cho người đi tiêm) - do Bộ Y tế và UNICEF Việt Nam phối hợp thực hiện.

Tải Video: Tại đây