THÔNG TIN VỀ HƠN 120 TRIỆU LIỀU VẮC XIN PHÒNG COVID-19 VIỆT NAM CÓ TRONG NĂM 2021 THEO CÁC CAM KẾT VÀ HỢP ĐỒNG ĐÃ ĐƯỢC ĐÀM PHÁN (cập nhật đến ngày 02/6/2021)

Video: THÔNG TIN VỀ HƠN 120 TRIỆU LIỀU VẮC XIN PHÒNG COVID-19 VIỆT NAM CÓ TRONG NĂM 2021 THEO CÁC CAM KẾT VÀ HỢP ĐỒNG ĐÃ ĐƯỢC ĐÀM PHÁN (cập nhật đến ngày 02/6/2021)

Nguồn Video: Bộ Y tế

Download Video Tại đây