Sức khỏe cho mọi người - Chăm sóc sức khỏe, phòng suy dinh dưỡng ở trẻ em, 10-7-2022

Sức khỏe cho mọi người - Chăm sóc sức khỏe, phòng suy dinh dưỡng ở trẻ em, 10-7-2022

Phối hợp thực hiện nội dung chương trình: Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bạc Liêu, Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu và một số đơn vị.

[Nguồn: Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Bạc Liêu]