Sức khỏe cho mọi người - 30/10/2022: Phòng bệnh Sốt xuất huyết trong cộng đồng.

Phối hợp thực hiện nội dung chương trình: Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bạc Liêu, Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu và một số đơn vị.