Sức khỏe cho mọi người - 21/8/2022, Tầm quan trọng công tác Tiêm ngừa phòng COVID-19.

Phối hợp thực hiện nội dung chương trình: Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bạc Liêu, Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu và một số đơn vị.

[Nguồn: Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Bạc Liêu]