Sức khỏe cho mọi người - 16/10/2022, Phòng bệnh do giun sán ký sinh cho trẻ nhỏ.

Phòng bệnh do giun sán ký sinh cho trẻ nhỏ.

Phối hợp thực hiện nội dung chương trình: Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bạc Liêu, Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu và một số đơn vị.

Link Gốc: https://youtu.be/INRHG5XRLVw