Sức khỏe cho mọi người - 05/02/2023 Phòng ngừa các bệnh mùa Đông Xuân và COVID-19

Phối hợp thực hiện nội dung chương trình: Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bạc Liêu, Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu và một số đơn vị.

https://thbl.vn/video/suc-khoe-cho-moi-nguoi-05-02-2023/

[Nguồn: Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Bạc Liêu]