Sức khỏe cho mọi người 02/4/2023 - Nước sạch vệ sinh môi trường

Phối hợp thực hiện nội dung chương trình: Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bạc Liêu, Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu và một số đơn vị.

https://thbl.vn/media2/chuyenmuc/2023/skcmn050323.mp4

[Nguồn: Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Bạc Liêu]