Bộ Y tế nêu 6 biện pháp phòng chống bệnh đậu mùa khỉ