Sức khỏe cho mọi người, 24/7/2022 -Phòng chống bệnh Sốt xuất huyết trong cộng đồng.

Phối hợp thực hiện nội dung chương trình: Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bạc Liêu, Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu và một số đơn vị.

[Nguồn: Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Bạc Liêu]